Sloopauto verkopen? Bel voor een direct bod met 085-0644882

Het ontstaan van de Autosloop.

De autosloop is de laatste rustplaats voor uw auto. In de jaren 40, 50 van de vorige eeuw zijn de meeste autosloperijen in Nederland ontstaan. De economie leefde na de Tweede Wereldoorlog op waardoor veel particulieren een nieuwe auto konden aanschaffen. Oude auto’s werden afgevoerd naar de autosloop. Destijds een echte sloperij waar je gratis en voor niks je oude auto kon achterlaten, kon dumpen. In de loop der jaren hebben niet alleen de auto’s zich verder ontwikkeld. Voertuigen werden steeds veiliger en zuiniger. De autosloperij heeft echter pas de laatste twintig jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. Producenten en importeurs werden volgens de wet verantwoordelijk gesteld voor het afval dat ze op de markt hadden gebracht. Met de invoering van het stelsel van de verwijderingsbijdrage werd er voor gezorgd dat auto’s op een milieu verantwoordelijke manier kunnen worden gedemonteerd. Hierdoor heeft ook de autosloperij zich verder ontwikkeld. Autodemontage is namelijk een heuse business geworden waarbij een professionele bedrijfsvoering aan de grondslag licht.

Aantal autoloop bedrijven in Nederland.

Van de honderden, duizenden sloperijen die er in de jaren 80 actief waren zijn er op dit moment nog plus minus 300 operationeel. Deze bedrijven voldoen aan de vandaag geldende normen en beschikken minimaal over een KZD-certificering. Vaak zijn hun bedrijfsprocessen ook nog eens ISO gecertificeerd. Dit zijn voornamelijk kwaliteitssystemen en geven aan hoe men binnen het bedrijf met kwaliteit management omgaat. Wanneer u uw auto afvoert aan een gecertificeerd autodemontage bedrijf weet u zeker dat uw auto op een milieubewuste wijze zal worden gedemonteerd. Deze bedrijven beschikken allen over een vloeistof aftap installatie zodat er geen oliën en/of vetten meer in het milieu terecht kunnen komen. Naast de waarde van het oud ijzer en de eventuele verkoop van tweedehands-onderdelen verkrijgt de autosloperij een kleine vergoeding uit de recycling bijdragen. Deze recycling bedragen werden destijds bij de nieuwe verkoop afgedragen aan Auto Recycling Nederland. Zij beheren de kas gelden van de verwijderingsbijdragen voor afgedankte voertuigen. Middels deze geleden is het milieu bewust demonteren van oude auto’s mogelijk gemaakt en wordt verder aandacht gegeven aan het behalen van een hoger recycling percentage zodat EU-doelstellingen in de komende jaren kunnen worden behaald.

Autorecycling Fabriek.

Met alleen het professionaliseren van de autosloop naar autosloperij ofwel autodemontage bedrijf worden de EU-doelstellingen van 95% recycling van uw sloopauto’s niet behaald. Nederland is koploper als het gaat om auto recycling en het hergebruiken van afval. Om deze doelstellingen te behalen is door ARN de PST fabriek gebouwd. In deze fabriek kan het shredderafval, wat niks anders is als de vermalen autowrakken, worden gescheiden. Het shredder afval zit nog vol metalen en mineralen die goed kunnen worden hergebruikt. Inmiddels is deze fabriek operationeel en wordt het merendeel van de autowrakken op een duurzame manier hergebruikt. Jaarlijks worden tussen de 200.000 en 250.000 auto’s in Nederland op deze wijze gesloopt. Grote kans dat ook uw sloopauto via deze weg aan zijn einde komt.

(Sloop)auto verkopen?

085-0644882

Bel gerust voor een direct bod!

(Onderdelen via formulier a.u.b)